slivercasting

nischsändning, nischradio, nisch-tv – sändning av tv- och radioprogram genom internet till ett fåtal intresserade mottagare. Eftersom man till låg kostnad kan nå intresserade över hela världen, kan sändningar som inte skulle löna sig med vanlig radio- och tv-teknik bli lönsamma på internet. – Med casting som i broadcasting. Sliver betyder ’tunn skiva’. – Jämför med narrowcasting.