orakel

i testning av datorprogram: verktyg som kan avgöra ifall programmet ger rätt resultat. – I enklare fall är detta trivialt: utvecklaren kan avgöra den saken själv, men när man testar mer komplicerade system kan det vara svårt att kontrollera resultatets riktighet. Algoritmerna som räknade fram resultatet kan ju inte gärna också kontrollera ifall de räknar rätt, eller ifall utvecklaren har tänkt rätt. – Ordet orakel används också om verktyg för kontroll av program som behandlar transaktioner i den materiella världen. Motsvarar en digital registrering av en transaktion verkligen motsvarande händelse i den materiella världen? Om Bilregistrets datorer registrerar att en bil har bytt ägare, hur vet datorerna att bilen verkligen har överlåtits till den nya ägaren, och att den förra ägaren har fått betalt? Hur kan ett postorderföretags datorer kontrollera att kunden verkligen har tagit emot de beställda varorna? Ett verktyg som ger ett tillförlitligt svar på sådana frågor kallas för orakel. Man talar om orakelproblemet, the oracle problem – alltså: hur skapar man ett sådant program? Det har blivit aktuellt med anledning av smarta kontrakt. – Kallas också för testorakel. På engelska: oracle eller test oracle. – I antiken var ett orakel (av latinets orare – att tala) ett slags spåman eller spåkvinna som gav vanligtvis svårtolkade och mångtydiga svar på frågor om fördolda ting.

[datorvetenskap] [programmering] [testning] [ändrad 11 maj 2020]

Dagens ord: 2020-04-15