belastningstest

test av hur ett program eller hårdvara klarar ovanligt hög belastning, till exempel ovanligt många anrop till en webbserver. – På engelska: spike test, spike testing.

[testning] [12 augusti 2019]