webbserver

(web server) – server som lagrar information som är tillgänglig genom webben och levererar den som webbsidor till besökare. Webbservern tar emot besökarnas begäranden om webbsidor och skickar sedan sidorna till dem. Webbservern kan också sammanställa sidor av material från en databas. Ordet webbserver används både om den materiella dator (server) som används och om det program som sköter materialet och kommunikationen. – I webbadresser (URL:er) markeras webbservern ofta med förkortningen www. Men det är inte obligatoriskt.

[webben] [ändrad 18 januari 2018]