webbserver

(web server) – server som lagrar information som är tillgänglig genom webben och levererar den till besökare. Webbservern tar emot besökarnas begäranden om webbsidor och skickar sidorna till dem. Webbservern kan också sammanställa sidor av material från en databas. Termen webbserver används både om den dator (server) som används och om det program som sköter materialet och kommunikationen. – I webbadresser (url:er) markeras webbservern ofta med förkortningen www. Detta är inte obligatoriskt.