anrop

(call) – i programmering: instruktion som sätter igång en del av ett program (en procedur). An­ropet anger vilken proce­dur som ska köras och eventu­ella argument. – To call – att anropa. – Se också system­anrop, procedur­anrop och med­de­lande (be­tyd­else 2).

[programmering] [ändrad 26 november 2018]