kalibrering

inställning av mätinstrument eller annan utrustning så att de visar korrekta mätvärden. – De värden som mätinstrumenten eller annan utrustning anger – tid, temperatur, hastighet etc – jämförs med referensvärden som anses vara korrekta, och justeras vid behov – kalibreras. – På engelska: calibration. – Se också färgkalibering.

[testning] [7 juli 2021]