mammatest

om nya produkter och tjänster: frågan ”skulle din mamma förstå och använda detta?”. På engelska: mom test. – Uttrycket mom test är känt sedan 2013 eller tidigare.

[produkter och tjänster] [testning] [25 mars 2023]