coding bootcamp

intensivkurs i programmering, avsedd för personer med små eller inga förkunskaper. Kurserna brukar ta runt tio veckor på heltid. Vanligtvis är det inte internat. – Kallas också för code bootcamp. (Bootcamp är från början benämning på några veckor av strikt och intensiv träning för nya rekryter i krigsmakten.)

[programmering] [utbildningar] [2 december 2018]

certified ethical hacker

(CEH) – examensbevis för personer med bevisade kunskaper i penetrering av it‑säkerhetssystem. Examensbeviset är en merit för den som söker anställning eller uppdrag som testare av it‑säkerhet. Se denna länk. – CEH‑examen utfärdas av International council of of electronic commerce consultants, EC‑Council (länk). EC‑Council har också en annan utbildning, Certified network defense architect (CNDA), som bara ges till anställda vid amerikanska federala myndigheter. – Jämför med white hat hacker och samuraj.

[hackare] [utbildningar] [ändrad 21 mars 2018]

datanom

examenstitel i Finland för den som har fullföljt utbildning i infor­ma­tions- och kommunikationsteknik. Utbildningen ges i yrkesskola. På finska: datanomi. – Se föreskrifter från finländska Utbildningsstyrelsen: länk.

[utbildningar] [yrken] [ändrad 30 juli 2019] 

CCNA

Cisco certified network associate – ett grundläggande certifikat för nätverkstekniker, utfärdat av Cisco efter test (se denna länk). – CCCNA, Certificate in Cisco certified network associate, är samma certifikat som erbjuds av ett amerikanskt universitet. Det är godkänt av Cisco. – Nästa nivå är CCNP.

[förkortningar på C] [nätverk] [utbildningar] [ändrad 30 mars 2017]

authorization

– se behörighet, även behörighetskontroll: to have authorization [to do something] betyder att ha be­hör­ig­het [att göra något]; authorization, auktorisering, står också för processen att tilldela någon behörighet eller att kontrollera behörigheten. – Språkligt: I vanlig svenska används inte ordet auktorisering i betydel­sen att tilldela behörighet när det gäller it‑system. Att vara auktoriserad är att ha intygad kompetens efter ut­bild­ning och examen.

[it-system] [it-säkerhet] [ändrad 20 januari 2016]

CompTIA

Computing technology industry association – en organisation för it‑branschen i USA. Medlemsföretag är tillverkare, konsultföretag och återförsäljare. CompTIA testar och certifierar it‑perso­nal och utfärdar certifikat för olika specialiteter och kompetens­nivåer. Certifikaten skiljer sig från andra liknande intyg genom att de inte är knutna till en speciell tillverkare. – Se comptia.org.

[branschorganisationer] [utbildningar] [ändrad 5 juni 2021]