boot camp

(eller bootcamp) – träningsläger. Från början träningsläger för nyinryckta soldater. Det är oklart varför det kallas för boot camp. Numera används det om många slags utbildningar med många deltagare samtidigt på samma plats, till exempel intensivträning i programmering.