boot camp

(eller bootcamp) – träningsläger. – Från början (och fortfarande) träningsläger för nyinryckta soldater. Det är oklart varför det kallas för boot camp (men se till exempel denna artikel). Numera används det om många slags utbildningar med många deltagare samtidigt på samma plats, till exempel intensivträning i programmering. (Uttrycket har inget att göra med to bootatt starta en dator.)

[jargong] [utbildning] [ändrad 4 april 2020]