coding bootcamp

intensivkurs i programmering, avsedd för personer med små eller inga förkunskaper. Kurserna brukar ta runt tio veckor på heltid. Vanligtvis är det inte internat. – Kallas också för code bootcamp. (Boot camp är från början benämning på några veckor av strikt och intensiv träning för nya rekryter i krigsmakten.)

[programmering] [utbildningar] [2 december 2018]