certifiering

utfärdande av intyg om något som man har be­fogen­­het att in­tyga, utfärdande av certi­fi­kat:

  1. – intyg om kompetens: slutförd utbildning och godkänt prov;
  2. – när det gäller tekniska specifika­tioner innebär certi­­fi­ering att en sär­skild orga­nisa­tion intygar att en pro­dukt uppfyller kraven i speci­­fika­tionen. Exempel: wi‑fi och Posix. (Se också efter­levnad.)
  3. – inom kryp­tering be­tyder certifiering att en be­trodd organisation in­tygar att en viss krypterings­nyckel till­hör en viss person eller organisation – se certi­fikat.

– På engelska: certification.

[kryptering] [standarder] [ändrad 17 augusti 2020]