certifiering

(certification) – utfärdande av intyg om något som man har be­fogen­­het att in­tyga, ut­färdande av certi­fi­kat. – När det gäller tekniska speci­­fika­tioner inne­bär certi­­fi­ering att en sär­skild orga­nisa­tion in­­tygar att en pro­dukt upp­­fyller kraven i speci­­fika­tionen. Ex­empel: wi‑fi och Posix. (Se också efter­levnad.) – Inom kryp­tering be­tyder certi­fi­ering att en be­trodd orga­nisa­tion in­tygar att en viss krypterings­nyckel till­hör en viss person eller orga­nisa­tion, se certi­fikat.

[kryptering] [standarder]