dator

programstyrd digital maskin för matematiska och logiska beräkningar. Motsvarar engelska computer, som åtminstone förr också hade andra betydelser. (Mer exakt motsvaras dator av digital computer.) – Det svenska ordet dator skapades på 1960‑talet av professor Börje Lange­fors (1915—2009, se Wiki­pedia), som kombi­ne­rade ordet data med slutet på ord som motor och traktor. Tidigare talade man om data­­maskiner, siffer­maskiner, (binära) kalky­la­torer och elektronhjärnor (ett ord som teknikerna av­skydde). Ordet dator i denna be­ty­delse finns bara på svenska och på lettiska. – Språkbruk: Ofta menar man med dator en traditionell person­dator med bildskärm, tangent­­bord och mus, eventuellt också en bärbar dator. Men tekniskt sett är också en surf­platta och en smart mobil datorer, liksom en server. – Gränsen mellan datorer och annan elek­tro­nik med in­byggda processorer och program kan vara svår att sätta. Är till exempel en digitalkamera eller en musik­spelare en dator? De flesta skulle svara nej. Ett kriterium på dator är att användaren själv har möjlig­het att in­stallera applikationer ut ett utbud, eventuellt också att utveckla program själv.

[datorer] [språktips] [ändrad 4 mars 2021]

bit

  1. – etta eller nolla – den minsta enheten i binärt kodad information. – När man talar om mängder av data heter det en bit, flera bit – ”60 gigabit per sekund”. Talar man om en­staka ettor och nollor kan man kalla dem för bitar, som i 32-bitars­system. – Om du för­kortar, skriv kbit för kilo­bit, Mbit för mega­bit och så vidare. (Mer under B (byte). – Åtta bit (eller bitar) blir en byte, uttalas ”bajt”. – Ordet: Bit lär vara en förkort­ning för binary digit. Ordet bit myntades 1946 av den fram­­stående sta­tisti­kern John Tukey (1915—2000, se länk);
  2. – se .bit (domän).

[data] [datalagring] [domäner] [personlig integritet] [ändrad 10 november 2019]