computer

kort för programmable digital computer, vilket mot­­svarar svenska dator. Engel­ska computer kan – kunde åt­min­stone förr – också stå för annat än dator, till exempel för räkneappa­rat eller mänsk­ligt räknebi­träde. På engelska kan man tala om analog computers – det blir analoga räkneapparater på svenska. – Se också puter.

[datorer] [språktips] [ändrad 16 oktober 2018]