dator

programstyrd digital anordning för matematiska och logiska beräkningar. – Det svenska ordet dator motsvarar engelska computer, som åtminstone förr också hade andra betydelser. (Mer exakt motsvaras dator av digital computer.) – Det svenska ordet dator skapades på 1960‑talet av professor Börje Lange­fors (19152009, se Wikipedia), som kombi­ne­rade ordet data med slutet på ord som motor och traktor. Tidigare talade man om datamaskiner, siffermaskiner, (binära) kalkylatorer och elektronhjärnor (ett ord som teknikerna avskydde). Ordet dator i denna betydelse finns bara på svenska och på lettiska. – Språkbruk: Ofta menar man med dator en traditionell persondator med bildskärm, tangentbord och mus, eventuellt också en bärbar dator. Men tekniskt sett är också en surfplatta och en smart mobil datorer, liksom en server. – Gränsen mellan datorer och annan elektro­nik med in­byggda processorer och program kan vara svår att sätta. Är till exempel en digitalkamera eller en musikspelare en dator? De flesta skulle svara nej. Ett kriterium på dator är att användaren själv har möjlig­het att installera applikationer ut ett utbud, eventuellt också att utveckla program själv.

[datorer] [språktips] [ändrad 2 augusti 2021]