dator

programstyrd digital maskin för matematiska och logiska beräkningar. Motsvarar engelska computer, som åtminstone förr också hade andra betydelser. (Mer exakt motsvaras dator av digital computer.) – Det svenska ordet dator skapades på 1960‑talet av professor Börje Lange­fors (1915—2009, se Wiki­pedia), som kombi­ne­rade ordet data med slutet på ord som motor och traktor. Tidigare talade man om data­­maskiner, siffer­maskiner, (binära) kalky­la­torer och elektronhjärnor (ett ord som teknikerna av­skydde). Ordet dator i denna be­ty­delse finns bara på svenska och på lettiska. – Språkbruk: Ofta menar man med dator en traditionell person­dator med bildskärm, tangent­­bord och mus, eventuellt också en bärbar dator. Men tekniskt sett är också en surf­platta och en smart mobil datorer, liksom en server. – Gränsen mellan datorer och annan elek­tro­nik med in­byggda processorer och program kan vara svår att sätta. Är till exempel en digitalkamera eller en musik­spelare en dator? De flesta skulle svara nej. Ett kriterium på dator är att användaren själv har möjlig­het att in­stallera applikationer ut ett utbud, eventuellt också att utveckla program själv.

[datorer] [språktips] [ändrad 4 mars 2021]