dator

programstyrd digital maskin för matematiska och logiska beräkningar. Motsvarar engelska computer, som åtminstone förr också hade andra betydelser. (Mer exakt motsvaras dator av digital computer.) –– Det svenska ordet dator skapades på 1960‑talet av professor Börje Lange­fors (1915——2009, se Wiki­pedia), som kombi­ne­rade ordet data med slutet på ord som motor och traktor. Tidigare talade man om data­­maskiner, siffer­maskiner, (binära) kalky­la­torer och elektronhjärnor (ett ord som teknikerna av­skydde). Ordet dator i denna be­ty­delse finns bara på svenska och på lettiska. –– Språkbruk: Ofta menar man med ”dator” en traditionell person­dator med bildskärm, tangent­­bord och mus, eventuellt också en bärbar dator. Men tekniskt sett är också en surf­platta och en smart mobil datorer, liksom en server. Gränsen mellan datorer och annan elek­tro­nik med in­byggda processorer och program kan vara svår att sätta. Är till exempel en digitalkamera eller en musik­spelare en dator? De flesta skulle svara nej. Ett kriterium på ’dator’ är att användaren själv har möjlig­het att in­stallera program.

[datorer] [språktips] [ändrad 22 december 2018]