Qt Group

företaget som utvecklar utvecklingsplattformen Qt. – Qt är en verktygslåda för utveckling av program med grafiska användargränssnitt. Program som har ut­­veck­lats i Qt kan köras i Windows, macOS och Linux utan ändringar. De kan också köras på mobiltelefoner. – Qt är skrivet med öppen källkod och sprids i två versioner: dels som fri mjukvara, dels som betalprogram med en licens som ger kunden frihet att använda Qt‑baserade program i egna produkter. Qt används i KDE. – Qt Development Frameworks grundades 1994 i Norge av Eirik Chambe‑Eng och Haavard Nord under namnet Trolltech. Före­taget köptes 2008 av finländska Nokia, som först döpte om det till Qt Software, sedan integrera­de det i Nokia som en avdel­ning under namnet Qt Development Frame­works. I augusti 2012 såldes det till Digia (digia.com). Där var det först en avdelning som hette Qt Commercial, sedan dotterbolag, 2016 avknoppat under namnet Qt Group Plc. – Se qt.io.

[avknoppningar] [grafiskt användargränssnitt] [systemutveckling] [ändrad 19 december 2019]