Kyndryl

en avknoppning från IBM. – Kyndryl, som tillkännagavs i april 2021, tar över IBM:s verksamhet med drift av andra företags it-infrastruktur som funktionstjänst (managed infrastructure). Företaget kommer att bli världens största företag i sin bransch. – Avknoppningen kommer att ske i slutet av 2021. – Namnet Kyndryl sägs vara en sammandragning av kindred (besläktad) och tendril (ranka, klänge).

[avknoppningar] [1 maj 2021]

HP

  1. HP Inc – ett av de två företag som bildades den 2 november 2015 när Hewlett-Packard† delades. – HP Inc ut­veck­lar, tillverkar och säljer datorer och skrivare för konsumentmarknaden. HP Inc använder Hewlett‑Packards gamla varumärke och logotyp, men HP i det nya företagsnamnet står inte längre för något, utan är en pseudoförkortning. – I november 2019 ville Xerox köpa HP för 33,5 miljarder dollar, trots att HP är ungefär tre gånger så stort som Xerox. HP tackade nej med motiveringen att budet var för lågt och kontrade med att antyda att HP i stället kunde köpa Xerox. Xerox kontrade med att hota att komma med ett fientligt bud på HP, alltså att gå förbi bolagsstyrelsen och köpa aktierna direkt av aktieägarna. Båda företagen utvecklar och tillverkar skrivare. I mars 2020 drog Xerox tillbaka sitt bud. – HP Inc finns på hp.com;
  2. (förr) – förkortning för Hewlett‑Packard†, som 2015 delades i två företag, HP Inc och Hewlett Packard Enter­prise, förkortat HPE.

[avknoppningar] [förkortningar på H] [ändrad 1 april 2020]

Hewlett Packard Enterprise

(HPE) – ett av de två företag som bildades när Hewlett‑Packard† delades den 2 november 2015. Hewlett Packard Enter­prise utvecklar och säljer produk­ter för företagsmarkna­den: servrar, lagringsenheter, system och pro­gram. – I maj 2016 bildade HPE tillsammans med dåvarande CSC konsultbolaget DXC (dxc.com). Det nya företaget tar över 100 000 konsulter från HPE. Det är ungefär 2/3 av HPE:s personal. HPE ska därefter koncentrera sig på programutveckling, servrar och moln‑tjänster. – I maj 2019 blev det känt att HPE köpte Cray Inc, numera HPE Cray, för 1,3 miljarder dollar. – Hew­lett Packard Enterprise finns på hpe.com. – Se också HP Inc.

[avknoppningar] [ändrad 19 oktober 2020]

Qt Group

företaget som utvecklar utvecklingsplattformen Qt. – Qt är en verk­tygs­låda för utveckling av program med grafiska an­vändar­gräns­snitt. Program som har ut­­veck­lats i Qt kan köras i Windows, macOS och Linux utan ändringar. De kan också köras på mobil­­tele­foner. – Qt är skrivet med öppen käll­kod och sprids i två versioner: dels som fri mjuk­vara, dels som betal­program med en licens som ger kunden frihet att använda Qt‑baserade program i egna produkter. Qt används i KDE. – Qt Development Frameworks grundades 1994 i Norge av Eirik Chambe‑Eng och Haavard Nord under namnet Trolltech. Före­taget köptes 2008 av finländska Nokia, som först döpte om det till Qt Soft­ware, sedan in­te­gre­ra­de det i Nokia som en av­del­ning under namnet Qt Development Frame­works. I augusti 2012 såldes det till Digia (digia.com). Där var det först en av­del­ning som hette Qt Commercial, sedan dotterbolag, 2016 avknoppat under namnet Qt Group Plc. – Se qt.io.

[avknoppningar] [grafiskt användargränssnitt] [systemutveckling] [ändrad 19 december 2019]