Kyndryl

en avknoppning från IBM. – Kyndryl, som tillkännagavs i april 2021, tar över IBM:s verksamhet med drift av andra företags it-infrastruktur som funktionstjänst (managed infrastructure). Företaget är världens största företag i sin bransch. – Avknoppningen genomfördes i slutet av 2021. – Se kyndryl.com. – Namnet Kyndryl sägs vara en sammandragning av kindred (besläktad) och tendril (ranka, klänge).

[avknoppningar] [ändrad 21 september 2022]

avknoppning

det att ett företag lägger en del av verksamheten i ett nytt, separat företag. – Aktierna delas ut bland det första företagets aktieägare. Det nybildade företaget kan existera självständigt eller säljas till ett tredje företag (se spin-merge). Om en myndighet säljer en del av verksamheten till ett företag eller till privatpersoner kallas det också för avknoppning. – På engelska: spin-off eller spinoff.

[avknoppningar] [ändrad 22 november 2018]

Qt Group

företaget som utvecklar utvecklingsplattformen Qt. – Qt är en verktygslåda för utveckling av program med grafiska användargränssnitt. Program som har ut­­veck­lats i Qt kan köras i Windows, macOS och Linux utan ändringar. De kan också köras på mobiltelefoner. – Qt är skrivet med öppen källkod och sprids i två versioner: dels som fri mjukvara, dels som betalprogram med en licens som ger kunden frihet att använda Qt‑baserade program i egna produkter. Qt används i KDE. – Qt Development Frameworks grundades 1994 i Norge av Eirik Chambe‑Eng och Haavard Nord under namnet Trolltech. Före­taget köptes 2008 av finländska Nokia, som först döpte om det till Qt Software, sedan integrera­de det i Nokia som en avdel­ning under namnet Qt Development Frame­works. I augusti 2012 såldes det till Digia (digia.com). Där var det först en avdelning som hette Qt Commercial, sedan dotterbolag, 2016 avknoppat under namnet Qt Group Plc. – Se qt.io.

[avknoppningar] [grafiskt användargränssnitt] [systemutveckling] [ändrad 19 december 2019]