QuickTake

en digitalkamera som såldes av Apple 19941997. Det var en av de första digitalkamerorna för konsumenter, och den tillverkades för Apple av Kodak. Det fanns tre modeller med beteckningarna 100, 150 och 200. Pixelmåttet var maximalt 640×480. Priset i USA var mellan 600 och 750 dollar.

[it-historia] [kameror] [24 april 2019]

DSDM

Dynamic systems development method – en metod för systemutveckling med bestämda tids­ramar. – DSDM utgår från principen att 80 procent av funktionerna kan levereras på 20 procent av tiden. (Se Paretoprincipen­.) – DSDM bygger på nära samarbete mellan utvecklare och beställare. Det räknas numera som en typ av agil systemutveckling. – Metoden började utveck­las 1994 av det som då hette DSDM Consortium, och den första versionen kom 1995. – Läs mer på Agile Business Consortiums webbsidor (länk).

[förkortningar på D] [systemutveckling] [ändrad 30 juli 2019]

HOPE

Affisch för den elfte HOPE-konferensen 22-24 juli 2016. Text: we're taking it to eleven.
It goes on to 11.

Hackers on planet Earth, alternativ uttydning: Hotel Penn­sylvania – en serie årliga konferenser för hackare i USA, anordnad av tid­skriften 2600. – HOPE anordnades första gången 1994. 2008 års konferens kallades för The Last HOPE (länk) därför att Hotel Pennsylvania (länk) i New York, där alla konferenser dittills hade ägt rum, skulle rivas. Rivningen blev dock uppskjuten, och flera HOPE‑konferenser anordnades på hotellet tills hotellet slutligen stängdes i april 2021 för att sedan rivas. – Se hope.net.

[konferenser] [ändrad 10 maj 2022]

border gateway protocol

(BGP)protokollet som utväxlar information om rutter och tillgänglighet mellan inter­nets olika delar. (Närmare bestämt mellan autonoma system.) – BGP överför alltså den information som behövs för långdistanskommunikationen (interdomän) mellan autonoma system på inter­net. Dels bygger de routrar som utbyter information enligt protokollet upp dirigeringstabeller där de sedan kan slå upp vägbeskrivningar (vägval) till andra autonoma system. Dels utbyter de varje minut information från granne till granne för att bekräfta att de själva är till­gängliga eller att trafiken måste dirigeras en annan väg. – BGP är från 1994 och är ett av de äldsta protokollen på internet. Det anses ha stora ­säkerhetsbrister – se BGP‑kapning. – Läs mer i Wikipedia. (Se också gateway.)

[internet] [ändrad 7 april 2020]

Beowulf

ett system för konstruktion av superdatorsystem genom sammankoppling (klustring) av vanliga persondatorer. – Persondatorerna kör nästan alltid Linux, men det är inte obligatoriskt. Målet är att man ska få superdatorprestanda från billiga standardprodukter som successivt kan bytas ut mot nyare och snabbare. – Beo­wulf ut­vecklades 1994 av forskare som då arbetade åt den amerikanska rymdflygstyrelsen Nasa. De startade sedan företaget Scyld Soft­ware, numera del av Penguin Computing (länk), för att utveckla och marknadsföra Beowulf‑tekniken. Men tekniken får användas fritt. – Se beowulf.org. – Namnet: Beowulf är den svenska (mer exakt geatiska: troligen från Gotland) hjälten i den medeltida engelska dikten Beowulf (se British Librarys webbsidor). Namnet Scyld kommer från samma dikt.

[it-system] [superdatorer] [ändrad 26 augusti 2021]

PlayStation

en spelkonsol från Sony. – Den första Play­Station kom 1994. Den blev då den dit­tills största försäljningssuccén i genren. År 2000 konstruerades den om och fick då namnet PSOne. Den såldes till 2004;

  • – PlayStation 2, PS2 kom år 2000. Den har sålts i fler exemplar än någon annan spelkonsol (över 150 miljoner exemplar 2012). Tillverkningen upphörde 2012;
  • – PlayStation 3 kom 2006. Den hade så kraftfull hårdvara att den användes för att bygga superdatorer. PlayStation 3 såldes fram till 2017;
  • – PlayStation 4 släpptes till försäljning i slutet av 2013. PlayStation 4 Slim och PlayStation 4 Pro kom hösten 2016;
  • – PlayStation Classic, som släppts för försäljning i december 2018, är en spelkonsol som efterliknar den ursprungliga PlayStation från 1994 och som kommer med samma spel;
  • – I november 2020 släpptes PlayStation 5.

PlayStation Now är en tjänst som strömmar datorspel till användarna. PlayStation Network, PSN, är ett nätverk för användare av PlayStation och andra Sony‑produkter som man kan spela datorspel på. Det ingår i Sony Entertainment Network. – PSN utsattes i december 2014 för en svår nätattack, se Lizard squad. – Se playstation.com. – IDG:s artiklar om PlayStation: länk.

[spel] [ändrad 11 januari 2023]