konglomerat

industrikonglomerat – storföretag som tillverkar många slags produkter i egna fabriker och ofta säljer dem under samma varumärke. Sådana företag har ofta både horisontell och vertikal integration, det vill säga dels att de undviker att ha underleverantörer utan helst tillverkar alla komponenter själva, dels har stor bredd i vad de tillverkar. – Exempel: Yamaha som gör både konsertflyglar och motorcyklar. Sydkoreanska Samsung är i själva verket en grupp av företag som använder samma företagsnamn och som ingår i en komplicerad ägarstruktur. – Japanska industrikonglomerat kallas för keiretsu, sydkoreanska för chaebol. I Europa och USA brukar man undvika sådana företagskonstruktioner; äldre sådana har ofta brutits upp. – Grundläggande betydelse av konglomerat: hopklumpning. – Läs också om digitala drakar.

[företag] [ändrad 11 januari 2020]

katakana

ett japanskt skrivsätt – en av fyra teckenuppsättningar i japansk skrift. Katakana är en alfabetisk skrift med 46 (plus varianter) kantiga tecken som står för stavelser. (Lista finns här.) Det används för utländska namn, lånord, företagsnamn och nybildade japanska ord. – Katakana motsvarar, tecken för tecken, hiragana, men ser annorlunda ut. – Se också kanji och romaji.

[tecken] [ändrad 23 april 2019]

keiboard

(stavas så) – ett japanskt tangentbord som liknar en mobiltelefon, tillverkat av företaget Mevael (länk). Avsett för ungdomar som är mer vana vid mobiltelefoners knappsatser än vid vanliga tangentbord. Ordet keiboard kommer av japanska keitai, mobiltelefon, och keyboard.

[tangentbord] [ändrad 11 januari 2020]

kanji

den japanska formen av kinesisk skrift – en av fyra teckenuppsättningar i japansk skrift. Varje tecken står för ett ord. Kanji används för ortnamn, personnamn och för många substantiv, adjektiv och verb. Det finns tusentals tecken, som inte alltid är likadana som i Kina. Jämför med hiragana, romaji och katakana.

[tecken] [ändrad 23 april 2019]

hiragana

ett japanskt skrivsätt – en av fyra teckenuppsättningar i det moderna japanska skriftsystemet. Hiragana är det första skriftsystem som barn lär sig i skolan. Det är en alfabetisk skrift med 46 (plus varianter) mjukt rundade tecken, som står för stavelser. (Lista finns här.) Alla stavelser i det japanska språket kan skrivas med hiragana. Det används för språkets enklaste ord, för ändelser, i barnböcker och för uttalsangivelser. – Jämför med katakana, som tecken för tecken motsvarar hiragana, samt kanji och romaji.

[tecken] [ändrad 23 april 2019]

Felica

ett litet kontaktlöst kort som kan användas för betalningar, identifiering, inpassering, datalagring och dataöverföring. Utvecklat av Sony. Kortet har ingen bestämd form, utan kan anpassas för mobiltelefoner, handhållna datorer eller id‑kort. Det finns också en variant för inbyggnad i armbandsur. Kortet får sin energi från kortläsare och behöver därför inget batteri. Den trådlösa tekniken påminner om RFID, men är avsedd för större datamängder. Felica används i stor skala i Japan, Hongkong och Singapore. – Läs mer på Sonys webbplats. – Läs också om NFC.

[betalningar] [kontaktlöst] [ändrad 13 november 2019]

fansub

film som försetts med textremsa (subtitle) av entusiaster (fans). Oftast en japansk tecknad film (anime) i digital form, försedd med textremsa på engelska.

[film] [ändrad 29 april 2018]

mobisode

(mobile episode) – kort avsnitt av tv‑serie, gjort för att visas på en mobiltelefons bild­skärm. Man ska kunna se ett helt avsnitt medan man väntar på bussen. – Ordet blev känt i början på 2005 när ameri­kanska mobilopera­tören Verizon började sända serien Con­spir­acy i enminutersavsnitt på sitt nät V Cast, men i Japan hade liknande tv-serier då redan funnits länge.

[kultur och underhållning på webben] [mobilt] [radio och tv] [ändrad 11 januari 2020]

Trans-pacific partnership

(TPP) – ett avtal om mindre reglerad handel mellan länder runt Stilla havet. – Avtalet, som till stor del är hemligt, anses hota friheten på internet. Avtalet skrevs på i februari 2016 efter fem års för­hand­lingar, men i januari 2017 drog sig USA ur avtalet – Av­talet om­fattar Austra­lien, Brunei, Chile, Japan, Malaysia, Mexiko, Kanada, Nya Zeeland, Peru, Singa­pore och Vietnam. TPP gäller minskade handels­hinder som tullar och gemen­samma regler för bland annat upp­hovs­rätt, arbetar­skydd och miljö samt skilje­dom vid tvister. Kri­ti­ker, till exempel EFF (länk) och aktions­gruppen Expose the TPP (länk), påpekar att avtalet bland annat innebär att:

  • – det blir straff­bart att avslöja miss­för­hållanden på företag på nätet;
  • – sajter som Facebook och YouTube måste ta bort inlägg om en enda person anmäler inlägget;
  • – förbud mot att forcera kryp­te­ring, även i legitima syften;
  • – hårda åtgärder mot miss­tänkt pirat­kopi­e­ring utan krav på be­vis­ning.

– Se denna redogörelse skriven för USA:s kongress: länk. – Läs också om TTIP.

[politik] [ändrad 21 december 2017]