romaji

det latinska alfabetet för japanska – en av fyra teckenuppsättningar i det moderna japanska skriftsystemet. – Romaji används när man infogar västerländska ord och uttryck ordagrant i japansk text. Det är också möjligt, men ovanligt, att skriva hela texten på japanska i romaji. – Jämför med hiragana, kanji och katakana.

[tecken] [ändrad 10 oktober 2021]

konglomerat

industrikonglomerat – storföretag som tillverkar många slags produkter i egna fabriker och ofta säljer dem under samma varumärke. – Konglomerat har ofta både horisontell och vertikal integration, det vill säga dels att de undviker att ha underleverantörer, utan helst tillverkar alla komponenter själva, dels har stor bredd i vad de tillverkar. – Exempel: japanska Yamaha som gör både konsertflyglar och motorcyklar. Sydkoreanska Samsung är i själva verket en grupp av företag som använder samma företagsnamn och som ingår i en komplicerad ägarstruktur. – Japanska industrikonglomerat kallas för keiretsu, sydkoreanska för chaebol. I Europa och USA brukar man undvika sådana företagskonstruktioner; äldre sådana har ofta brutits upp. – Grundläggande betydelse av konglomerat: hopklumpning. – Läs också om digitala drakar.

[företagstyper] [ändrad 25 juni 2021]

katakana

ett japanskt skrivsätt – en av fyra teckenuppsättningar i japansk skrift. Katakana är en alfabetisk skrift med 46 (plus varianter) kantiga tecken som står för stavelser. (Lista finns här.) Det används för utländska namn, lånord, företagsnamn och nybildade japanska ord. – Katakana motsvarar, tecken för tecken, hiragana, men ser annorlunda ut. – Se också kanji och romaji.

[tecken] [ändrad 23 april 2019]

keiboard

(stavas så) – ett japanskt tangentbord som liknar en mobiltelefon, tillverkat av företaget Mevael (länk). Avsett för ungdomar som är mer vana vid mobiltelefoners knappsatser än vid vanliga tangentbord. Ordet keiboard kommer av japanska keitai, mobiltelefon, och keyboard.

[tangentbord] [ändrad 11 januari 2020]

kanji

den japanska formen av kinesisk skrift – en av fyra teckenuppsättningar i japansk skrift. Varje tecken står för ett ord. Kanji används för ortnamn, personnamn och för många substantiv, adjektiv och verb. Det finns tusentals tecken, som inte alltid är likadana som i Kina. Jämför med hiragana, romaji och katakana.

[tecken] [ändrad 23 april 2019]

hiragana

ett japanskt skrivsätt – en av fyra teckenuppsättningar i det moderna japanska skriftsystemet. Hiragana är det första skriftsystem som barn lär sig i skolan. Det är en alfabetisk skrift med 46 (plus varianter) mjukt rundade tecken, som står för stavelser. (Lista finns här.) Alla stavelser i det japanska språket kan skrivas med hiragana. Det används för språkets enklaste ord, för ändelser, i barnböcker och för uttalsangivelser. – Jämför med katakana, som tecken för tecken motsvarar hiragana, samt kanji och romaji.

[tecken] [ändrad 23 april 2019]