knappsats

(keypad) – liten uppsättning knappar, till exempel siffrorna 0—9 på telefon eller miniräknare. – Jämför med tangentbord.