romaji

det latinska alfabetet för japanska – en av fyra teckenuppsättningar i det moderna japanska skriftsystemet. – Romaji används när man infogar västerländska ord och uttryck ordagrant i japansk text. Det är också möjligt, men ovanligt, att skriva hela texten på japanska i romaji. – Jämför med hiragana, kanji och katakana.

[tecken] [ändrad 10 oktober 2021]