hiragana

ett japanskt skrivsätt – en av fyra teckenuppsättningar i det moderna japanska skriftsystemet. Hiragana är det första skriftsystem som barn lär sig i skolan. Det är en alfabetisk skrift med 46 (plus varianter) mjukt rundade tecken, som står för stavelser. (Lista finns här.) Alla stavelser i det japanska språket kan skrivas med hiragana. Det används för språkets enklaste ord, för ändelser, i barnböcker och för uttalsangivelser. – Jämför med katakana, som tecken för tecken motsvarar hiragana, samt kanji och romaji.

[tecken] [ändrad 23 april 2019]