digital drake

benämning på storföretag som har en ledande ställning både inom och utanför it. – Vanliga exempel på digitala drakar är Amazon, Google och de kinesiska företagen Alibaba, Baidu och Tencent. Benämningen lanserades 2014 av analysföretaget Gartner (länk). Kännetecknande för digitala drakar är att de har:

  • – kraftfulla ekosystem;
  • – verksamhet i alla led av leveranskedjan (tillverkning, transporter…)
  • skalbarhet;
  • – en ledande position i branscher utanför it;
  • – stora investeringar i forskning och utveckling och:
  • – investerare som inte väntar sig snabb avkastning.

– På engelska: digital dragon. – Valet av ordet drake beror säkert på att drakar förknippas med Kina. I Kina anses drakar vara lyckobringande.

[företag] [ändrad 1 oktober 2021]