robot

maskin som utför en människas arbete. – För att räknas som robot ska en maskin kunna utföra sina arbetsuppgifter relativt självständigt – det ska inte behövas en mänsklig operatör. Robotar bör ha förmåga att anpassa sig till omvärlden, till exempel att inte köra på människor eller föremål. I populärkulturen är robotar människoliknande, men praktiskt användbara robotar kan se ut hur som helst.

  1. – robotar som på­minner om människor (två armar, två ben…) kallas också för humanoider;
  2. – robotar i film och litteratur som är praktiskt taget omöjliga att skilja från levande människor kallas för androider eller hubotar (se också uncanny valley);
  3. – en industri­robot är en maskin som kan programmeras att, utan operatör, utföra arbets­uppgifter på fabriker. Industrirobotar är ofta fast monterade och med avsikt utformade så att de inte liknar människor; 
  4. – på internet: självständigt fungerande program som utför rutin­artade arbets­uppgifter, till exempel insamling av information från webb­sidor. Ofta detsamma som en spindel. På engelska förkortas det ofta till bot, ett ord som har fått specifika betydelser, som i botnät. – Se också agent;
  5. – ett program som efterliknar en människas interaktion med ett it‑system;
  6. börsrobot – program för automatisk aktie­handel, se också robothandel,  högfrekvenshandel och robo‑advisor;
  7. – se också robotförfattare, robotförlag och robot­journal­istik;
  8. – se också Campaign against sex robots.

– På engelska blir det i sammansättningar ibland robo-, till exempel i robocup och robocall. – I svenska krigs­­makten kallas styr­­bara raketer för ”robotar”. De kan också kallas för missiler, vilket är svårare att miss­tolka. – Läs också om animatroner, elektronisk person och robotikens lagar (Asimovs tre lagar).

– Ordet robot blev känt genom den tjeckiska för­fattaren Karel Čapeks (se Wikipedia) pjäs R.U.R. (Rossum’s Universal Robots) från 1921 (svensk översätt­ning 1983). Det var dock inte Karel Čapek som hittade på ordet, utan hans bror, Josef Čapek. Det tjeckiska ordet robota står för tungt och tråkigt arbete. I stort sett samma ord finns på andra slaviska språk.

[aktiehandel] [robotar] [språktips] [ändrad 27 januari 2023]