uncanny valley

”kusliga dalen” –– obehag eller fruktan inför alltför människo­­liknande androider (robotar). – Film­­branschen har upp­täckt att publiken tycker om uppen­­bara robotar som C‑3PO i Stjärnornas krig, men om robotarna blir riktigt människo­­lika blir det obehagligt eller mot­­bjudande. –– Ut­trycket kusliga dalen myntades 1970 av den japanska forskaren Masahiro Mori (se Wikipedia). En engelsk över­­sättning av artikeln där han beskrev fenomenet finns här. –– Se också Jeremy Hsus artikel ””Why ’Terminator’ is so creepy”” (länk).

[psykologi] [robotar] [ändrad 26 november 2017]

Dagens ord: 2019-01-21