botnät

(engelska botnet, se bot) – uttalas ””båttnätt”” – ett antal datorer som har infekterats av skade­program, och som därför kan fjärr­styras av angriparen utan ägarens vetskap. En infekterad dator kallas för zombie. – Bot­net­pro­grammen, så kallade trojanska hästar, installeras utan att datorernas ägare märker något (se smyg­program och scrumping). Programmen brukar vara till för sabotage, ofta mot tredje part (se dis­tribu­erad över­belastnings­attack), eller annan brottslig verk­samhet. – För­delen för angriparen, som kallas för bot herder, är att det är svårt att spåra an­greppen längre tillbaka än till den infekterade datorn (zombien). – Bot­net­pro­gram kan fungera själv­ständigt, men de kan också fjärr­styras av den som har installerat dem. (Se command and control server, lednings­server.) De samverkar med varandra. – I princip finns det inget som hindrar att botnättekniken används för seriösa och hederliga ändamål, men det är ovanligt. – För att upptäcka och avlägsna botnät kan det räcka med vanliga anti­virus­pro­gram. Det finns också speci­a­li­se­rade skydds­pro­gram, botnet scanners, på svenska botnätskannrar. – Läs mer i Wikipedia. – Ordet bot är kort för robot. – Se också botcloud.

[skadeprogram]