botnät

(engelska botnet, se bot) – uttalas ”båttnätt” – ett antal datorer som har infekterats av skade­program, och som därför kan fjärrstyras av angriparen utan ägarens vetskap. – En infekterad dator i ett botnät kallas för zombie. – Botnetprogrammen, så kallade trojanska hästar, installeras utan att datorernas ägare märker något (se smyg­program och scrumping). Programmen brukar vara till för sabotage, ofta mot tredje part (se distribuerad överbelastningsattack), eller annan brottslig verksamhet. – Fördelen för angriparen, som kallas för bot herder, är att det är svårt att spåra an­greppen längre tillbaka än till den infekterade datorn (zombien). – Botnet­pro­gram kan fungera självständigt, men de kan också fjärrstyras av den som har installerat dem. (Se command and control server, ledningsserver.) De samverkar med varandra. – I princip finns det inget som hindrar att botnättekniken används för seriösa och hederliga ändamål, men det är ovanligt. – För att upptäcka och avlägsna botnät kan det räcka med vanliga antivirusprogram. Det finns också specialiserade skyddsprogram, botnet scanners, på svenska botnätskannrar. – Läs mer i Wikipedia. – Ordet bot är kort för robot. – Se också botcloud.

[bot] [skadeprogram] [ändrad 19 januari 2018]