agent

ofta: datorprogram som självständigt fattar beslut på sin användares vägnar. – En agent tar emot, samlar in och bearbetar information, och kan med ledning av informationen fatta beslut eller besvara frågor enligt regler som agenten själv kan ha upptäckt . Agenten sägs vara autonom. Särskilt när man talar om intelligenta agenter menar man att programmet, genom användande av statistisk analys eller artificiell intelligens, har förmåga att anpassa sig till användarens vanor, önskemål och tidigare beslut, eller till tidigare händelser och erfarenheter. Agenten sägs då vara adaptiv. – På engelska: agent, software agent. – Se också bot (=mjukvarurobot) och läs om emergent beteende samt läs om General Magic†. – Jäm­för med user agent, som är agent i en annan betydelse. – Se också Datatermgruppen (länk).

[ai] [mjukvara] [ändrad 18 januari 2021]