elektronisk person

Finns det legitimation?
Finns det legitimation?

föreslagen beteckning på robot. – Förslaget lades fram i juni 2016 i ett förslag till Europaparlamentet från Europaparlamentets utskott för rättsliga frågor. Utskottet föreslog att parlamentet ska anta en resolu­tion som rekommenderar beteckningen ”elektron­isk person” och att de elek­tron­iska personernas status ska regleras i lag. Förslaget möttes med hånskratt, och robotindustrin är också avvisande. – Läs förslaget här.

[juridik] [kuriosa] [robotar] [ändrad 1 juli 2019]

Dagens ord: 2016-07-05