QLED

quantum dot light emitting diode – beteckning på en typ av bildskärm som använder kvantprickar (quantum dots) för att generera bilder. Tekniken var 2017 ny i kommersiella produkter, främst storbilds‑tv. QLED-skärmar har klarare färger och skarpare bild samt har längre livslängd än andra bildskärmar. – Den kommersiella typen av QLED‑bildskärmar kallas för fotoemissiv (photoemissive). Sådana bildskärmar har ett skikt med vanliga LED‑bildpunkter bakom ett lager av kvantprickar. Bilden uppkommer genom att LED‑bildpunkterna i det bakre skiktet avger ljus som får kvantprickarna att avge rött, grönt eller blått ljus. – En alternativ teknik, elektroemissiva QLED‑skärmar (electro‑emissive), även kallad QD‑LED eller QDLED, har inget bakre LED‑skikt. Varje kvantpricksbildpunkt aktiveras direkt på elektrisk väg. Den tekniken kommer eventuellt under 2021 i produkter på marknaden.

[bildskärmar] [förkortningar på Q] [ändrad 14 december 2020]

LED

(light emitting diode, på svenska också: lysdiod) – liten lampa eller ljuspunkt som består av halvledarmaterial och som lyser när ström passerar genom den. – Lysdioder har länge använts som indikatorlampor på instrumentpaneler och på elektroniska apparater, men också som ljuskälla i optiska fiber­kablar och som bakgrundsbelysning för LCD-skärmar. På 2010‑talet har det blivit vanligt med vanlig be­lysning och billyktor med LED. Det finns lysdioder i olika färger och en variant som avger osynligt infra­rött ljus (används i fjärrkontroller). LED med blått ljus är en relativt ny uppfinning, och det var när det kom som det blev möjligt att framställa LED som avger vitt ljus: en LED med vitt ljus är i själva verket en kombination av en röd, en grön och en blå LED (se RGB). LED är tåligare, mer långlivade och alstrar mindre värme än glödlampor, och de drar mycket mindre ström. Där­emot drar de mer ström än LCD‑skärmar (om man bortser från LCD‑skärmarnas bakgrundsbelysning). Det var därför som de röda lysdioderna på de äldsta digital­uren och mini­räknarna byttes ut mot LCD‑teckenfönster. – Se också organiska lysdioder och QLED samt diod.

[bildskärmar] [elektronik] [förkortningar på L] [LED i förkortningar] [ändrad 12 maj 2020]

AMOLED

förkortning för active matrix OLEDorganisk lysdiod (OLED) som styrs av en aktiv matris. – En AMOLED-bild­skärm består av bildpunkter av polymerer (plast) som avger ljus när det passerar ström igenom dem. Det är OLED. Varje sådan bild­punkt styrs av en egen tran­sistor. Det är aktiv matris, AM – jämför med PMOLED. – Tek­niken blev känd när den 2010 användes på Googles mobil­tele­fon Nexus One†. Sedan dess har den spritts.

[bildskärmar] [förkortningar på A] [ändrad 12 maj 2020]