organisk lysdiod

organic light emitting diode, OLEDlys­diod (LED) av organiskt material, enkelt ut­tryckt: av plast (polymer). – En organisk lys­diod görs av plastmaterial som leder ström (vilket de flesta sorters plast inte gör, men det finns undan­tag), och när strömmen passerar ger dioden ifrån sig ljus. LED är en vanlig be­teckning på lys­­dioder: tillägget organisk har sin kemiska betydelse: det syftar på att plast­materialet inne­­håller kol­­atomer. En stor fördel med lys­­dioder av plast­­material är att de lätt kan formas, och de kan appliceras på många andra material. – Bild­skärmar av organiska lys­dioder är ett alternativ till vanliga platta LCD‑bild­skärmar, efter­som de är tunna, strömsnåla och inte behöver bak­­grunds­­belys­ning. I slutet av 00‑talet började det bli vanligt med kom­mer­si­ella pro­­dukter med organiska lysdioder, in­­klu­sive tv‑apparater. – Andra be­­teck­ningar på orga­niska lysdioder är PLED (polymer led), OLED (organisk LED) och LEP (light emitting polymer). – Se också AMOLED och PMOLED samt diod.

[bildskärmar] [elektronik] [ändrad 19 december 2018]