diod

en elektronisk komponent som har två elektroder (elektriska anslutningspunkter) och som släpper igenom ström i den ena riktningen, men inte i den andra. Det är en av de grundläggande elektroniska komponenterna. En LED (lysdiod) avger ljus när ström passerar genom den. – På engelska: diode. – Se också datadiod.

[elektronik] [ändrad 12 maj 2020]