QLED

quantum dot light emitting diode – beteckning på en typ av bildskärm som använder kvantprickar (quantum dots) för att generera bilder. Tekniken var 2017 ny i kommersiella produkter, främst storbilds‑tv. QLED-skärmar har klarare färger och skarpare bild samt har längre livslängd än andra bildskärmar. – Den kommersiella typen av QLED‑bildskärmar kallas för fotoemissiv (photoemissive). Sådana bildskärmar har ett skikt med vanliga LED‑bildpunkter bakom ett lager av kvantprickar. Bilden uppkommer genom att LED‑bildpunkterna i det bakre skiktet avger ljus som får kvantprickarna att avge rött, grönt eller blått ljus. – En alternativ teknik, elektroemissiva QLED‑skärmar (electro‑emissive), även kallad QD‑LED eller QDLED, har inget bakre LED‑skikt. Varje kvantpricksbildpunkt aktiveras direkt på elektrisk väg. Den tekniken kommer eventuellt under 2021 i produkter på marknaden.

[bildskärmar] [förkortningar på Q] [ändrad 14 december 2020]

Dagens ord: 2018-01-17