liquid crystal display

(LCD) – bildskärm eller teckenfönster av flytande kristaller. An­vänds i bild­skärmar och tv-apparater. –Flytande kristaller består av molekyler som är ordnade i geo­metriska former, precis som vanliga kristaller, men i flytande form. I en LCD liknar kristallerna mikro­skopiska trådar, ungefär som korta spaghettibitar i vätska. Genom att lägga på en svag ström kan man få dem att lägga sig i samma riktning, eller att byta riktning. Be­ro­ende på hur de flytande kristallerna är ordnade kan en bildpunkt på en bildskärm släppa igenom ljus eller blockera ljus. Det beror på att bild­skärmen också har ett polariserande filter: om de flytande kristallerna är ordnade i samma riktning som filtret släpps ljuset igenom, om de är ordnade så att de korsar filtrets riktning blockerar de ljuset. – Kristallerna be­håller sin orientering utan till­försel av ström, så LCD-skärmar kan göras ström­snåla (om de inte har bak­grunds­belysning, se nedan). Med hjälp av färgade filter kan bild­skärmen också visa färger. – LCD-skärmar avger inget ljus. Bild­skärmar och tv‑apparater har därför alltid bak­grunds­belysning som skickar ljus genom lagret av flytande kristaller. LCD utan bak­grunds­belysning används i mini­räknare och annan utrustning och har låg kontrast. – Se också aktiv matris, passiv matris, in-plane switching (IPS) och twisted nematic (TN).

[bildskärmar] [elektronik] [ändrad 11 juni 2017]