liquid crystal display

(LCD) – bildskärm eller teckenfönster av flytande kristaller. An­vänds i bildskärmar och tv‑apparater. – Flytande kristaller består av molekyler som är ordnade i geometriska former, precis som vanliga kristaller, men i flytande form. I en LCD liknar kristallerna mikroskopiska trådar, ungefär som korta spaghettibitar i vätska. Genom att lägga på en svag ström kan man få dem att lägga sig i samma riktning, eller att byta riktning. Be­ro­ende på hur de flytande kristallerna är ordnade kan en bildpunkt på en bildskärm släppa igenom ljus eller blockera ljus. Det beror på att bild­skärmen också har ett polariserande filter: om de flytande kristallerna är ordnade i samma riktning som filtret släpps ljuset igenom, om de är ordnade så att de korsar filtrets riktning blockerar de ljuset. – Kristallerna behåller sin orientering utan tillförsel av ström, så LCD‑skärmar kan göras strömsnåla (om de inte har bakgrundsbelysning, se nedan). Med hjälp av färgade filter kan bildskärmen också visa färger. – LCD‑skärmar avger inget ljus. Bildskärmar och tv‑apparater har därför alltid bakgrundsbelysning som skickar ljus genom lagret av flytande kristaller. LCD utan bakgrundsbelysning används i miniräknare och annan utrustning och har låg kontrast. – Se också aktiv matris, passiv matris, in‑plane switching (IPS) och twisted nematic (TN).

[bildskärmar] [elektronik] [ändrad 11 juni 2017]