liquid crystal display

(LCD) – bildskärm eller teckenfönster av flytande kristaller. Används i bildskärmar och tv‑apparater. – Flytande kristaller består av molekyler som är ordnade i geometriska former, precis som vanliga kristaller, men i flytande form. I en LCD liknar kristallerna mikroskopiska trådar, ungefär som korta spaghettibitar i vätska. Genom att lägga på en svag ström kan man få dem att lägga sig i samma riktning, eller att byta riktning. Beroende på hur de flytande kristallerna är ordnade kan en bildpunkt på en bildskärm släppa igenom ljus eller blockera ljus. Det beror på att bild­skärmen också har ett polariserande filter: om de flytande kristallerna är ordnade i samma riktning som filtret släpps ljuset igenom, om de är ordnade så att de korsar filtrets riktning blockerar de ljuset. – Kristallerna behåller sin orientering utan tillförsel av ström, så LCD‑skärmar kan göras strömsnåla (om de inte har bakgrundsbelysning, se nedan). Med hjälp av färgade filter kan bildskärmen också visa färger. – LCD‑skärmar avger inget ljus. Bildskärmar och tv‑apparater har därför alltid bakgrundsbelysning som skickar ljus genom lagret av flytande kristaller. LCD utan bakgrundsbelysning används i miniräknare och annan utrustning och har låg kontrast. – Se också aktiv matris, passiv matris, in‑plane switching (IPS) och twisted nematic (TN).

[bildskärmar] [elektronik] [ändrad 11 juni 2017]