LED

(light emitting diode, på svenska också: lysdiod) – liten lampa eller ljuspunkt som består av halvledarmaterial och som lyser när ström passerar genom den. – Lysdioder har länge använts som indikatorlampor på instrumentpaneler och på elektroniska apparater, men också som ljuskälla i optiska fiber­kablar och som bakgrundsbelysning för LCD-skärmar. På 2010‑talet har det blivit vanligt med vanlig be­lysning och billyktor med LED. Det finns lysdioder i olika färger och en variant som avger osynligt infra­rött ljus (används i fjärrkontroller). LED med blått ljus är en relativt ny uppfinning, och det var när det kom som det blev möjligt att framställa LED som avger vitt ljus: en LED med vitt ljus är i själva verket en kombination av en röd, en grön och en blå LED (se RGB). LED är tåligare, mer långlivade och alstrar mindre värme än glödlampor, och de drar mycket mindre ström. Där­emot drar de mer ström än LCD‑skärmar (om man bortser från LCD‑skärmarnas bakgrundsbelysning). Det var därför som de röda lysdioderna på de äldsta digital­uren och mini­räknarna byttes ut mot LCD‑teckenfönster. – Se också organiska lysdioder och QLED samt diod.

[bildskärmar] [elektronik] [förkortningar på L] [LED i förkortningar] [ändrad 12 maj 2020]