kvantprick

en halvledarkristall som är så liten att man kan styra beteendet hos enstaka elektroner i den. Den är några tiotal atomer tvärs­över. – Kvantprickens egenskaper förändras märkbart om man lägger till eller tar bort enstaka atomer i kristallen. Förändringen märks som en förändring av kvantprickens energinivå. – En kvantprick kan bara ha ett fåtal bestämda energinivåer och inga mellanlägen. I en vanlig halvledare finns det så många elektroner som kan ändra energinivå att halvledaren verkar kunna förändra sin energinivå kontinuerligt. Energinivån i en kvantprick är däremot tydligt kvantiserad – den har ett fåtal nivåer och inga mellanlägen –  därav namnet. Detta gör att kvantprickars egenskaper kan ställas in precist: man kan till exempel få kvantprickar att avge ljus med en exakt våglängd. – Kvantprickar är redan i praktiskt bruk. Blått laserljus framställs till exempel med kvantprickar. I framtiden kan de kanske användas i datorteknik när det inte går att krympa transistorerna mer. De kan också användas i kvantdatorer. – 2018 visade forskare i Lund att kvantprickar kan användas vid direkt omvandling av värme till elektricitet, något som kan komma till användning vid uppladdning av mobiltelefoner – se denna artikel. – På engelska: quantum dot. – Se också QLED. – Nära släktingar till kvantprickar är kvanttrådar (quantum wires) och kvant­brunnar (quantum wells). I en kvanttråd kan elektronen röra sig längs en linje, men inte utanför linjen; i en kvantbrunn kan den röra sig fritt på en yta, men inte upp eller ner.

[kvant] [ändrad 11 oktober 2018]