passiv matris

en typ av platt bildskärm som är relativt billig. Till skillnad från skärmar med aktiv matris saknar de en­skilda bild­­punkterna tran­sis­torer som fungerar som ström­­brytare. I stället är bild­­punkt­er­na ordnade i ett rutnät (en matris). Varje bild­­punkt sitter i kors­ningen mellan en hori­sont­ell och en vertikal elektrod som förser den med ström när det ska ak­ti­veras. Bildskärmar med passiv matris är som regel långsammare än bildskärmar med aktiv matris, men de tillverkas fortfarande för användningsområden som inte kräver snabb grafik. – På engelska: passive matrix.

[bildskärmar] [ändrad 1 april 2020]