passiv matris

(passive matrix) en typ av platt bildskärm som är relativt billig. Till skillnad från skärmar med aktiv matris saknar de en­skilda bild­­punkterna tran­sis­torer som fungerar som ström­­brytare. I stället är bild­­punkt­er­na ordnade i ett rut­nät (en matris). Varje bild­­punkt sitter i kors­ningen mellan en hori­sont­ell och en vertikal elektrod som förser den med ström när det ska ak­ti­veras. Typiskt för passiv matris-skärmar är släp­­spåren på skärmen vid snabba mus­­rörelser.