paketförmedlande

(packet switching) – om nätverk, inklusive mobiltelefonnät och trådlösa nät: som sänder med­de­landen upp­de­lade i paket. – Varje paket innehåller en del av meddelandet och adressinformation. Nätet hanterar varje paket separat. Paketen skickas var för sig från nod till nod i systemet. Inget hindrar att paket som ingår i samma meddelande tar olika väg. Först när paketen når mottagaren sätts de ihop till ett kom­plett meddelande. – Alterna­tivet till paket­­för­med­lande kommunikation är kretskoppling. – Teorin bakom paket­­för­med­lande data­kom­mu­ni­ka­tion utvecklades på 1960‑talet av den ameri­kanska forskaren Leonard Kleinrock. Det blev en av de grundläggande teknikerna i internet.

[internet] [ändrad 15 juli 2020]

Kleinrock, Leonard

(1934) – amerikansk datavetare och it‑pionjär, först med att koppla ihop två it‑system i det som skulle bli internet. Hans sammankoppling av två datorer på University of California i Los Angeles (UCLA) i september 1969 räknas som internets födelse (egentligen Arpanets födelse). Larry Roberts† hade dock gjort samma sak experiment­ellt tidigare. – Klein­rock vidareutvecklade på 1960‑talet teorin bakom paketförmedlande datakommunikation, först formule­rad av Paul Baran†. Det var den teorin som omsattes i praktiken när internet förverkligades. På 1970‑talet utvecklade han teorin för dirigering (routing) av medde­lan­den på internet. Han är professor emeritus i datavetenskap vid UCLA. – Leonard Kleinrocks webb­sida på UCLA finns här.

[internet] [it-historia] [personer] [ändrad 8 juli 2017]