Arpanet

föregångaren till inter­net, skapad 1969 av den amerikanska krigsmaktens forsk­nings­­anstalt ARPA, numera DARPA. – Från 1973, när Arpa­net fick förgreningar i andra länder (först Norge och Storbritannien) började man också tala om internet. Arpanet var då det amerikanska nätet som drevs på uppdrag av krigsmakten, internet det globala nätet. 1989—1990 avvecklade amerikanska krigsmakten Arpanet, och dess tekniska infrastruk­tur införlivades med internet. Läs också om Leonard Klein­rock.

[internet] [it-historia] [ändrad 16 augusti 2021]