adressinformation

adressinformationsfil (header) – i e-post och andra meddelan­den som sänds över dator­nät: separat fil med teknisk informa­tion om meddelan­dets avsänd­are, mottag­are och den väg meddelan­det har tagit samt med datum och klockslag. Adress­informa­tionen brukar följa med meddelan­dena som en separat fil. Den visas normalt inte för mottagaren, men kan lätt tas fram om man vill se den.

[nätverk] [ändrad 13 mars 2019]