Baran, Paul

(19262011) – amerikansk vetenskaps­man som formulerade de grundläggande principerna för internet. – Paul Baran formulerade i början av 1960‑talet tanken på distri­bu­erade nätverk och paketförmedlande datakommunikation. Han formulerade också ändpunktsprincipen. Syftet var att bygga upp nät­verk som var svåra att slå ut i krig. – Paul Baran arbetade i början av 1950‑talet hos datortillverkaren Eckert‑Mauchly Corporation†, och anställdes 1959 på forskningsinsti­tutet Rand Corporation (länk), nära knutet till amerikanska krigsmakten. Det var där som han i början av 1960‑talet utvecklade de idéer som sedan tillämpades i internet. – Läs också om Larry Roberts† och Leonard Klein­rock.

[internet] [paul baran] [ändrad 4 september 2020]