nod

(node) – knutpunkt i ett nätverk; en av de apparater som knyts ihop av ett nätverk. Dels kan en nod vara en nätverksenhet som tar emot meddelanden och skickar dem vidare, oftast där en förbindelse delar sig i två eller fler. Dels kan det vara den utrustning som nätverket kopplar ihop: persondatorer, servrar, skrivare, routrar och annat. Ändpunkten i ett nätverk kallas för slutnod eller, mindre vanligt, ändnod; även: terminal. – I artificiella neuronnät är noder ett slags filter, realiserade som delar av programmet, som kan förstärka, försvaga eller blockera signaler som sprids genom nätverket. 

[ai] [nätverk] [ändrad 8 juni 2018]