paketförmedlande

(packet switching) – om nätverk, inklusive mobiltelefonnät och trådlösa nät: som sänder med­de­landen upp­de­lade i paket. – Varje paket innehåller en del av meddelandet och adressinformation. Nätet hanterar varje paket separat. Paketen skickas var för sig från nod till nod i systemet. Inget hindrar att paket som ingår i samma meddelande tar olika väg. Först när paketen når mottagaren sätts de ihop till ett kom­plett meddelande. – Alterna­tivet till paket­­för­med­lande kommunikation är kretskoppling. – Teorin bakom paket­­för­med­lande data­kom­mu­ni­ka­tion utvecklades på 1960‑talet av den ameri­kanska forskaren Leonard Kleinrock. Det blev en av de grundläggande teknikerna i internet.

[internet] [ändrad 15 juli 2020]