dirigering

(routing) – fastställande av vilken väg ett meddelande ska ta från avsändare till mottagare på internet. Vägvalet anger vilka noder i nätverket, routrar, som meddelandet ska passera. Dirigering görs först av den avsändande routern, men kan kompletteras av andra routrar på vägen. Den väg som meddelandet faktiskt tar kallas för vägval. – Se också hot potato routing och cold potato routing.

[internet] [ändrad 30 juni 2018]