kretskoppling

det sätt att koppla telefon­samtal som används i traditionell (analog) telefoni: varje samtal har en samman­hängande och obruten för­bindelse hela vägen från sändare till mottagare tills någon av dem avslutar samtalet. De disponerar för­bin­del­sen även om de inte säger något. Även uppringd dataöverföring med modem är krets­kopplad, eftersom tele­nätet hanterar det som telefonsamtal. Inter­net­kommu­nika­tion är däremot inte kretskopplad, utan sker med paket­förmed­lande teknik. Det gäller också för 3g‑telefoni och internet­telefoni. Pro­ble­met med krets­kopplad data- och telekommunikation är att varje samtal till­delas en bestämd kapa­ci­tet, oberoende av vad som faktiskt behövs. – På engelska: circuit switching.

[datakommunikation] [telefoni] [ändrad 12 december 2019]