kretskoppling

det sätt att koppla telefon­samtal som används i traditionell (analog) telefoni: varje samtal har en samman­hängande och obruten förbindelse hela vägen från sändare till mottagare tills någon av dem avslutar samtalet. – De disponerar förbindel­sen även om de inte säger något. Även uppringd dataöverföring med modem är kretskopplad, eftersom telenätet hanterar det som telefonsamtal. Internetkommunikation är däremot inte kretskopplad, utan sker med paketförmed­lande teknik. Det gäller också för 3g‑telefoni och internet­telefoni. Proble­met med kretskopplad data- och telekommunikation är att varje samtal tilldelas en bestämd kapa­ci­tet, oberoende av vad som faktiskt behövs. – På engelska: circuit switching.

[datakommunikation] [telefoni] [ändrad 12 december 2019]