Kleinrock, Leonard

(1934) – amerikansk datavetare och it‑pionjär, först med att koppla ihop två it‑system i det som skulle bli internet. Hans samman­kopp­ling av två datorer på University of California i Los Angeles (UCLA) i september 1969 räknas som internets födelse (egent­ligen Arpanets födelse). Larry Roberts hade dock gjort samma sak ex­pe­ri­ment­ellt tidigare. – Klein­rock vidare­ut­veck­lade på 1960‑talet teorin bakom paket­för­med­lande data­kom­mu­ni­ka­tion, först for­mu­le­rad av Paul Baran. Det var den teorin som omsattes i praktiken när internet för­verk­lig­ades. På 1970‑talet ut­veck­lade han teorin för diri­ge­ring (routing) av med­de­lan­den på internet. Han är pro­fes­sor i data­veten­skap vid UCLA. – Leo­nard Klein­rocks webb­sida finns här.

[internet] [it-historia] [personer] [ändrad 8 juli 2017]