Kleinrock, Leonard

(1934) – amerikansk datavetare och it‑pionjär, först med att koppla ihop två it‑system i det som skulle bli internet. Hans samman­kopp­ling av två datorer på University of California i Los Angeles (UCLA) i september 1969 räknas som internets födelse (egent­ligen Arpanets födelse). Larry Roberts† hade dock gjort samma sak ex­pe­ri­ment­ellt tidigare. – Klein­rock vidareutveck­lade på 1960‑talet teorin bakom paket­för­med­lande datakommunikation, först for­mu­le­rad av Paul Baran†. Det var den teorin som omsattes i praktiken när internet för­verk­lig­ades. På 1970‑talet utvecklade han teorin för dirige­ring (routing) av med­de­lan­den på internet. Han är profes­sor emeritus i data­veten­skap vid UCLA. – Leo­nard Kleinrocks webb­sida på UCLA finns här.

[internet] [it-historia] [personer] [ändrad 8 juli 2017]