fauxtech

benämning på nystartade företag som presenterar sig som it-företag, men som inte har mycket med it att göra. (Faux är franska för falsk.) – Se denna artikel från 2019 av Owen Thomas: länk.

[bluff och båg] [företag och ekonomi] [14 oktober 2019]

Ditherati

blogg och nyhetsbrev med kuriösa men autentiska citat från ledande per­soner i Silicon Valley. Ditherati har publicerats sedan början av 00‑talet av den amerikanska journalisten Owen Thomas (länk), fast ibland med långa uppehåll. – Se ditherati.com. – Namnet: Anspelar på digerati och andra ord på -rati. Förleden dither kan grovt över­sättas med ”[att vara] skakis”.

[bloggar] [kuriosa] [ord på -rati] [ändrad 26 februari 2018]

plattform

  1. – det som man bygger på när man utvecklar it‑pro­dukter eller tjänster; det som utvecklaren utgår från att det redan finns. Det finns alltså ingen bestämd del av ett it‑system som är ”en platt­form”, utan det beror på vad man ska ha platt­formen till. En platt­form kan vara en dator­typ, ett operativsystem, en databas eller en så kallad miljö (till exempel Java eller Dotnet). – Se också plattformsoberoende och jämför med infrastruktur;
  2. – upphöjd plan yta att stå på eller att ställa saker på;
  3. – forum där man kan framföra sina åsikter;
  4. – sammanställning av politiska åsikter, krav, förhandlingsunderlag och liknande;
  5. – se plattformsföretag.

– På engelska: platform. Se också denna anti‑plattformkrönika från 2018 av Owen Thomas: länk. – Jämför med teknikstack.

[språktips] [systemutveckling] [ändrad 5 juli 2022]