infrastruktur

utrustning, anläggningar, energikällor, kommunikationer och transporter som behövs för att hushåll, myndigheter och företag ska fungera. – Inom it är infrastrukturen främst nätverk av alla slag, från lokala nätverk till internet, servrar och säkerhetsutrustning. Persondatorer och mobiltelefoner räknas däremot inte till infrastrukturen. Infrastrukturen är nödvändig, men den är inte de produkter och tjänster som människor konsumerar direkt eller använder i sitt arbete (såvida de inte arbetar med infrastrukturen). Exakt var man ska dra gränsen kan diskuteras. En cynisk beskrivning är att infrastrukturen är det som inte märks så länge det inte krånglar. – Infra- är latin för under, nedanför. – På engelska: infrastructure. – Jämför med plattform.

[it-system] [ändrad 5 juli 2022]

Dagens ord: 2022-07-09