Microsoft Dotnet

.Net – Microsofts satsning på att integrera pro­gram och in­formation så att allt blir åt­komligt genom inter­net. Fram­för allt går satsningen ut på att till­handa­hålla en kraft­full ut­vecklings­platt­form för ut­vecklare som är in­riktade på Windows. Satsningen in­leddes år 2000 och bygger på xml och web services. Micro­soft Dot­net inne­bär en över­gång från pro­gram av­sedda för person­datorer i lokala nät till ett inter­net­baserat system av pro­gram och in­formations­resurser som är åt­komligt från alla inter­net­anslutna apparater – mobil­telefoner, person­datorer, hand­hållna datorer, surf­plattor, tv‑apparater… – Dotnet hette först NGWS, Next generation Windows services. – Läs också om pro­jektet Mono. – I november 2014 blev det känt att Micro­soft släpper käll­koden till server­delen av Dot­net som öppen käll­kod. – Läs mer på dotnet.microsoft.com. – Fler ord på dot, klicka här.