Microsoft Dotnet

.Net – Microsofts satsning på att integrera pro­gram och information så att allt blir åt­komligt genom internet. – Framför allt går satsningen ut på att tillhanda­hålla en kraftfull utvecklingsplattform för utvecklare som är inriktade på Windows. Satsningen inleddes år 2000 och bygger på XML och web services. Micro­soft Dot­net innebär en över­gång från program av­sedda för persondatorer i lokala nät till ett internetbaserat system av program och informationsresurser som är åtkomligt från alla internetanslutna apparater – mobiltelefoner, persondatorer, handhållna datorer, surfplattor, tv‑apparater… – Dotnet hette först NGWS, Next generation Windows services. – Läs också om projektet Mono. – I november 2014 blev det känt att Microsoft släpper källkoden till serverdelen av Dot­net som öppen käll­kod. – Läs mer på dotnet.microsoft.com.

[ord på dot] [systemutveckling] [ändrad 4 maj 2020]