plattform

  1. – det som man bygger på när man utvecklar it‑pro­dukter eller tjänster; det som utvecklaren utgår från att det redan finns. Det finns alltså ingen bestämd del av ett it‑system som är ”en platt­form”, utan det beror på vad man ska ha platt­formen till. En platt­form kan vara en dator­typ, ett operativsystem, en databas eller en så kallad miljö (till exempel Java eller Dotnet). – Se också plattformsoberoende och jämför med infrastruktur;
  2. – upphöjd plan yta att stå på eller att ställa saker på;
  3. – forum där man kan framföra sina åsikter;
  4. – sammanställning av politiska åsikter, krav, förhandlingsunderlag och liknande;
  5. – se plattformsföretag.

– På engelska: platform. Se också denna anti‑plattformkrönika från 2018 av Owen Thomas: länk. – Jämför med teknikstack.

[språktips] [systemutveckling] [ändrad 5 juli 2022]

Dagens ord: 2017-12-16