stack

(samma ord på svenska och engelska):

  1. – en datastruktur: minne (register) som mellanlagrar data enligt principen sist in, först ut. (Tänk på en hög med pannkakor. De färskaste pannkakorna går åt först.) Det kan verka ogenom­tänkt, men det är det snabbaste sättet att hantera data när man gör matematiska beräk­ningar. – På engelska heter det också pushdown list eller LIFO – last in, first out. – Mot­satsen till stack är en eller FIFO. – Se också trappa (heap);
  2. – ett protokoll sett som ett antal skikt, lagrade på varandra i en bestämd ordning. Varje skikt har en egen funktion. Varje meddelande som bearbetas enligt proto­kollet passerar genom stackens alla skikt i tur och ordning;
  3. software stack eller solution stack – mjukvarustack, mjukvarustapel: en komplett uppsättning program som tillsammans behövs för att utföra ett arbete. En stack innehåller all mjukvara som behövs, från operativsystemet till den applikation som användaren använder för att utföra sin arbetsuppgift. Man tänker sig hårdvaran i botten (under mjukvarustacken) och det som användaren ser och interagerar med högst upp;
  4. teknikstack – technology stack, tech stack – allt som behövs för att en applikation ska fungera, sett som en hierarki med hårdvara i botten och användargränssnitt överst. Teknikstacken kan omfatta sensorer, styrdon, datorer (servrar), nätverksutrustning, operativsystem, drivrutiner, databaser, själva applikationen och användargränssnitt samt eventuellt också gränssnitt mot andra system. – Jämför med plattform.

[datakommunikation] [datastrukturer] [hårdvara] [it-system] [systemutveckling] [ändrad 15 september 2020]