magnetic random access memory

(MRAM) – ett slags halvledarminne som lagrar data med hjälp av magnetiskt spinn. Det finns ännu inte i produkter (2018). – IBM och tyska Infineon (infineon.com) meddelade i slutet av år 2000 att de tillsammans skulle utveckla MRAM för användning som arbetsminne i persondatorer. Detta tillkännagavs efter ett kvarts sekel av forskning. Eftersom MRAM är icke‑flyktiga minnen kan en dator med MRAM behålla operativsystemet och applikationer i arbetsminnet även när datorn är avstängd. Den kan alltså komma igång utan väntetid. Det utlovas också att MRAM ska bli strömsnåla, snabba och billiga att tillverka. – Se IBM:s webbsidor (från 2017).

[experimentell teknik] [minnen] [ändrad 9 november 2018]

RDMA

remote direct memory access – direkt åtkomst till data i en annan dators arbetsminne (RAM‑minnet). Datamängden kopieras direkt från den andra datorns arbetsminne till den första datorns arbetsminne. Detta sker direkt, utan inblandning av den andra datorns processor eller operativsystem. Det går mycket snabbt och minskar belastningen på datorerna. RDMA används i sammankopplade nät av datorer (kluster) med krav på höga prestanda. Det förutsätter vissa inställningar hos de inblandade datorerna. – Läs mer hos branschorganisationen RDMA Consortium (länk) (från 2009).

[förkortningar på R] [minnen] [ändrad 23 augusti 2019]

RAM-skrapning

(RAM scraping) – kopiering i smyg av kontokortsnummer och annan informa­tion från arbetsminnet (RAM) i en kassaapparat eller kortläsare. Detta sker under den bråkdel av en sekund då kontokortsnumret finns i klartext i kassaapparatens arbetsminne. Kassaapparaten krypterar visserligen kontokortsnumret för att kommunicera med kortutgivaren, men innan den har gjort det finns numret i okrypterad form i arbetsminnet. Att uppsnappa numret är möjligt om angriparen i smyg har installerat ett program i kassaapparaten som läser och lagrar kontokortsnumren. Programmet skickar sedan informationen till brottslingen över internet, eller också kan brottslingen hämta informationen direkt ur kassaapparaten. Program för RAM‑skrapning kallas på engelska för RAM scrapers. – Se också skrapa.

[dataintrång] [it-relaterad brottslighet] [ändrad 18 september 2017]